Betingelser

For å bli medlem av FinnEnHundepasser.no må du lese betingelsene. Ved å registrere deg som medlem av FinnEnHundepasser.no godtar du betingelsene nedenfor. Betingelsene kan endres av og til.

 

1. Gjeldende benevnelser til FinnEnHundepasser.no:

 1. «Hundepasser» betyr et medlem som, for en avtalt sum, passer en hundeeiers hund eller hunder ut fra betingelser som er avtalt mellom hundeeieren og hundepasseren.
 2. «Hundeeier» betyr et medlem som eier eller er ansvarlig for en hund.
 3. «Medlem» betyr en person som mot betaling av et medlemskap på FinnEnHundepasser.no eller registrering på FinnEnHundepasser.no er enig i de betingelsene det innebærer.

 

2. FinnEnHundepasser.no er en søketjeneste og:

 1. Vil bruke fornuftige løsninger for å matche en hundepasser med en hundeeier.
 2. Ansetter ikke hundepasseren verken indirekte eller direkte.
 3. Har full rett til, med diskresjon, å nekte hundepassere og hundeeiere tjenester på FinnEnHundepasser.no.

 

3. Hundepasseren og hundeeieren opptrer fornuftig seg imellom for å inngå en avtale der hundepasseren er enig i å holde hus og ta vare på hundeeierens hund til avtalt pris og ut fra avtalte betingelser. FinnEnHundepasser.no har ikke ansvar for avtalte betingelser og/eller honorar i avtalen mellom hundepasseren og hundeeieren.

 

4. FinnEnHundepasser.no tar ikke ansvar for:

 1. Hendelser, indirekte eller i form av skader, som kan skje med personer eller dyr som et resultat av å ha brukt FinnEnHundepasser.no eller som handling eller unnlatelse av en hundepasser eller hundeeier eller dyr.
 2. Oppførsel og/eller behandling av andre medlemmer eller deres dyr.
 3. Bekvemmelighet, ærlighet, tilgjengelighet eller egenskap til FinnEnHundepasser.no sine medlemmer.
 4. Bekvemmelighet for hundepasserens betingelser i forhold til hundeeierens hund(er).
 5. Hendelser, direkte, indirekte eller skade som påført en person eller et dyr som et resultat av unnlatelse, ulykke, skade, krenkelse eller annet.
 6. Honorar eller betaling(er) mellom/til hundepasser eller hundeeier.

 

5. I den utstrekning dette tillates av norsk lov frafaller du som medlem ethvert krav mot FinnEnHundepasser.no. FinnEnHundepasser.no er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap som skader, sykdom, ulykker, død, veterinær utgifter og tap av eiendom. Samtidig godtar du å ikke holde FinnEnHundepasser.no, dens ansatte, representanter og samarbeidspartnere ansvarlig for forpliktelser, skader, veterinær utgifter eller kostnader forbundet med denne søketjenesten.

 

6. FinnEnHundepasser.no er ikke ansvarlig for:

 1. Egnethet, ærlighet, kapasitet eller karakter til hundepasseren.
 2. Egnethet på hundepasserens premisser.
 3. Hunders naturlige oppførsel og temperament.
 4. Hundepasserens kapasitet knyttet til omsorg og trening av hunden.

 

7. FinnEnHundepasser.no er ikke ansvarlig for datavirus eller havari av datamaskiner som et resultat av å ha brukt denne søketjenesten.

 

8. All korrespondanse og e-post som du mottar fra FinnEnHundepasser.no eller som medlem av FinnEnHundepasser.no er konfidensiell. Du har ikke lov til å videresende dette til andre personer uten samtykke fra den opprinnelige avsenderen.

 

9. Alle kostnader og utgifter som vises på FinnEnHundepasser.no er ikke refunderbare. Du er ansvarlig for alle utgifter assosiert med FinnEnHundepasser.no. Hvis du er en hundeeier er du alene ansvarlig for alle kostnader og utgifter som hundepasseren pådrar seg – slik dere på forhånd har avtalt.

 

10. FinnEnHundepasser.no er ikke ansvarlig for å forhandle eller å gi råd i forbindelse med avtaler mellom hundepassere og hundeiere. FinnEnHundepasser.no opptrer kun som en utenforstående søketjeneste.

 

11. FinnEnHundepasser.no er ikke ansvarlig for informasjon eller materiell sendt eller overført av sine medlemmer.

 

12. FinnEnHundepasser.no er ikke ansvarlig for å løse konflikter mellom sine medlemmer.

 

13. Alle transaksjoner tilknyttet FinnEnHundepasser.no vises i norske kroner (NOK).

 

14. Sikkerhet. Nettsiden FinnEnHundepasser.no bruker PayEx til alle pengetransaksjoner. PayEx bruker 128-bit kryptering. Ingen sensitiv informasjon blir lagret på FinnEnHundepasser.no.

15. BOOTSTRAP MEDIA LTD er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom nettsiden FinnEnHundepasser.no.

 

16. Immaterielle rettigheter:

BOOTSTRAP MEDIA LTD har fulle rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til BOOTSTRAP MEDIA LTD. BOOTSTRAP MEDIA LTD sine immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra BOOTSTRAP MEDIA LTD.

 

17. Endringer:

BOOTSTRAP MEDIA LTD står fritt til å endre disse vilkårene uten forhåndsvarsel og uten erstatningsansvar. Vi oppfordrer deg til jevnlig å lese vilkårene, slik at du er underrettet om eventuelle endringer i vilkårene.